đất đai

 


 

Diện tích cụ thể của bề mặt Trái Đất, bao gồm tất cả các cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó, bao gồm: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dạng địa hình, mặt nước (hồ, ao, sông, suối, đầm lầy), các lớp trầm tích sát bề mặt, nước ngầm, khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn động vật và thực vật, trạng thái định cư của con người, những kết quả của con người trong quá khứ để lại (san nền, hồ chứa nước, hệ thống thoát nước, giao thông, nhà cửa.