đất cơ sở giáo dục – đào tạo

 


 

Đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trẻ, trường học, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dưỡng, cơ sở phục hồi nhân phẩm; bao gồm đất cơ sở giáo dục – đào tạ không kinh doanh và đất cơ sở giáo dục – đào tạo có kinh doanh.