đất bằng trồng cây hàng năm khác

 


 

Đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên để trồng cây hàng năm khác.