đất bằng chưa sử dụng

 


 

Đất chưa sử dụng tại vùng bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên.