đất an ninh

 


 

Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích an ninh.