đặc trưng kĩ thuật

 


 

Các số liệu chủ yếu về kĩ thuật của máy móc, thiết bị, dụng cụ đủ cho người sử dụng khai thác tốt những máy móc, thiết bị, dụng cụ đó.