đánh giá địa lí

 


 

Nghiên cứu quan hệ hai chiều giữa môi trường tự nhiên và hoạt động sử dụng môi trường của xã hội. Mối quan hệ ấy được nghiên cứu qua kĩ thuật nên được gọi là đánh giá kĩ thuật. Kết quả là dự báo được hiệu quả kinh tế và tình hình môi trường.

 

Việc đánh giá trước tiên được tiến hành từng thành phần khoáng sản, khí hậu, đất, thực vật, rồi đánh giá tổng hợp, xác định hiệu quả kinh tế của tổng thể địa lí.