đài thiên văn Grinuyt

 


 

Đài thiên văn nổi tiếng nhất của nước Anh được xây dựng vào năm 1675. Tại đây đã lập nên phần lớn danh mục các sao trên bầu trời được dùng trong hàng hải. Kinh tuyến địa lí đi qua đài thiên văn Grinuyt được coi là kinh tuyến 0o.