đài phát thanh

 


 

Cơ quan chịu trách nhiệm biên tập, sản xuất các chương trình phát thanh, thu ghi trên băng từ và truyền dẫn tới đài phát sóng để bức xạ thành sóng điện từ truyền đạt chương trình phát thanh tới người nghe.