đài phát sóng

 


 

(cg. đài phát xạ), nơi bố trí và cho hoạt động các thiết bị phát xạ gồm máy phát (phát thanh hoặc phát hình), hệ thống ăngten (tháp ăngten và các phần tử của ăngten), đường fiđe dẫn năng lượng cao tần từ máy phát tới ăngten và các bộ phận phụ trợ (như bộ phận phối hợp để đấu nối fide với ăngten, hệ thống tiếp đất...).