đài liệt sĩ

 


 

Công trình kiến trúc đặt ở nơi trang trọng hoặc đặt trong nghĩa trang liệt sĩ để tưởng niệm những người đã hi sinh vì Tổ quốc trong các cuộc chiến tranh giữ nước.