đa phương tiện

 


 

Tổ hợp những phương tiện truyền thông khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được liên kết với nhau và tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh, thường được lưu giữ trên các thiết bị nhớ, đĩa CD-ROM, DVD-ROM...

 

Công nghệ đa phương tiện đang được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong các sản phẩm bản đồ.