dương bản

 


 

Ảnh chụp một vật, trên đó những phần trắng, đen phản ánh đúng những chỗ sáng, tối trên vật.  

 

Dương bản để xem trực tiếp bằng mắt thường được thu trên giấy, còn dương bản dùng để chiếu lên màn ảnh thường được thu trên phim, hoặc trên kính (trừ trường hợp chiếu bằng máy chiếu phản xạ).

 

Dương bản có thể tạo bằng hai phương pháp: in phóng trực tiếp từ một âm bản, hoặc chuyển trực tiếp ảnh âm thành ảnh dương ngay trong quá trình tráng phim. Phương pháp thứ hai thường được dùng, khi chỉ cần có một ảnh độc nhất mà không muốn hao phí phim để làm âm bản.