dữ liệu

 


 

Tư liệu ban đầu của thông tin, thường là các giá trị của thông tin định lượng ...

 

Trong tin học, dữ liệu được dùng như một cách biểu diễn hình thức hoá của thông tin về các sự kiện, hiện tượng, thích ứng với các yêu cầu truyền đưa, thể hiện và xử lí bằng máy tính và hệ máy tính.

 

Dữ liệu không gian để xây dựng CSDL địa lí là các tệp đồ họa được số hóa từ bản đồ giấy hoặc đo vẽ trên trạm ảnh số.