dự án đầu tư

 


 

Đối với nhà nước, dự án đầu tư là cơ sở để thẩm định và ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho dự án đó.

 

Đối với chủ đầu tư, dự án đầu tư là cơ sở để xin phép được đầu tư và cấp giấy phép hoạt động, xin phép nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, xin hưởng các khoản ưu đãi đãi, xin vay vốn...