dụng cụ đo hiện số

 


 

Dụng cụ đo mà các đại lượng đo được mã hoá thành con số tương đương và hiện lên bằng con số. Ở một số dụng cụ còn có cả thiết bị ghi các số. Ưu điểm của các thiết bị đo hiện số là khách quan và thuận lợi khi đọc, ghi các số đo với độ chính xác cao, có khả năng tổ hợp chung với các thiết bị tính toán tự động.