du xích

 


 

Thước đo phụ, đặt cạnh thang đo chính ở một dụng cụ đo dài và dụng cụ đo góc để cho phép đọc chính xác các vạch chia nhỏ của thang đo chính.

 

Thang đo của du xích thường chia độ sao cho mỗi vạch chia của nó là 0,9 của vạch chia ở thang đo chính. Số 0 trên thang du xích được đặt ở ứng với số đo quan sát được ở thang đo chính và bằng cách nhìn vạch chia nào trên thang du xích trùng chính xác với vạch chia trên thang đo chính sẽ biết được vị trí thập phân thứ hai của số đo.

 

Dụng cụ này do Pierre Vernier (1580 – 1637) sáng chế ra khoảng năm 1630.