dòng điện đất

 


 

Hệ dòng điện chạy trong đất. Sự hình thành dòng điện đất liên quan với các biến thiên của từ trường Trái Đất.

 

X. từ trường Trái Đất.