diện tích xây dựng

 


 

Tổng diện tích trên khu vực xây dựng công trình được nhà cửa và kiến trúc vật che phủ tính theo mặt bằng tại cao trình mặt đất, không tính diện tích ban công và sân trời.