diện tích phụ

 


 

Diện tích của những phòng hoặc bộ phận có chức năng thứ yếu trong công trình: bếp, phòng tắm, hố xí, hành lang, tiền sảnh...