diện tích ở

 


 

Diện tích của các phòng dùng để ở trong căn hộ, gồm: phòng sinh hoạt chung, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc.

 

Diện tích ở bình quân trên đầu người thường được coi là tiêu chuẩn ở.