dịch vụ xác định vị trí – LBS

 


 

Dịch vụ giao thức Internet không dây sử dụng thông tin địa lí để cung cấp cho người dùng từ xã một ứng dụng nào đó giúp họ khai thác thông tin về vị trí của thiết bị đầu cuối.

 

Dịch vụ có thể truy cập được bằng các thiết bị di động thông qua mạng liên lạc di động và tận dụng thông tin về vị trí của các thiết bị đầu cuối. LBS có hai cách chuyển thông tin là dịch vụ đẩy (push) và dịch vụ kéo (pull).

 

Trong dịch vụ đẩy, thông tin được gửi đến người dùng mà không cần có yêu cầu (ví dụ: thông tin quảng cáo). Trong dịch vụ kéo, người dùng chủ động đưa ra yêu cầu về thông tin và chờ đợi thông tin phản hồi (vd. tải và duyệt các trang Web).