dịch vụ địa thông tin di động – MGS

 


 

Hệ thống dịch vụ mạng di động cung cấp các thông tin về không gian địa lí cho người dùng khi cần thiết.

 

Đây được coi là mô hình tương tác giữa người dùng và thế giới hiện tại, cung cấp các thông tin không gian một cách linh hoạt trong điều kiện không có các kết nối vật lí.

 

MGS là tất cả những ứng dụng GIS phối hợp với các thiết bị di động dễ sử dụng nhằm cung cấpthông tin cho người sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc dưới dạng các bản đồ kèm theo các thiết bị di động.

 

MGS có các đặc điểm: di động, dịch vụ tức thời, nội dung dữ liệu phi cấu trúc và điểm.

 

MGS liên quan đến nhiều phạm trù, khái niệm phức tạp: hệ thông tin địa lí di động (MGIS), dịch vụ dựa vào vị trí (LBS), bản đồ di động (MC), hệ thông tin địa lí nhúng (EMGIS), dịch vụ định vị di động (MPS)...