Dias

 


 

(1450 – 1500), nhà hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha, người đầu tiên ở châu Âu phát hiện mũi Hảo Vọng, mở ra con đường hàng hải từ châu Âu sang các nước phương Đông.

 

Dias đặt tên là Hảo Vọng với nghĩa là Hy vọng. Vì vùng biển ở vùng này có sóng gió rất mạnh nên mũi còn có tên là mũi “bão tố”. 

 

Năm 1500, Dias lãnh đạo một đoàn tàu lớn hành trình đến mũi Hảo Vọng, nhưng khi gần đến nơi, một trận cuồng phong nổi lên đã làm bốn chiếc tầu lật tung và Dias bị chết trên biển.