di tích kiến trúc

 


 

Phần còn lưu giữ lại được của một công trình (hoặc tổng thể công trình) kiến trúc đã bị huỷ hoại do thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, thời gian hay con người.

 

Do có giá trị về lịch sử - văn hoá hoặc nghệ thuật mà phần còn lại này thường được gìn giữ như một chứng tích.

 

Xt. Di tích lịch sử - văn hoá.