di tích

 


 

Các loại dấu vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học. Có nhiều loại di tích, nhưng phổ biến nhất là di tích cư trú và mộ táng.

 

Phần lớn di tích khảo cổ học đều bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng cũng có một số di tích ở trên mặt đất như đền, chùa, tháp, các pho tượng, các bức vẽ ở vách hang...

 

Nơi thờ cúng, lò gốm cổ, lò luyện kim cổ, kho chứa, hầm lò... cũng là di tích khảo cổ.