dấu mốc toạ độ

 


 

Một loại dấu mốc đo đạc được chôn ở thực địa để đánh dấu vị trí điểm đã xác định toạ độ. Thường đó là các điểm thuộc lưới tam giác đo góc, tam giác đo cạnh hoặc đường chuyền. Dấu mốc thường được chôn trong các mốc.

 

Mốc tọa độ ở Việt Nam thường được làm bằng bê tông.

 

Đối với những điểm toạ độ có độ chính xác cao (hạng I, hạng II) mốc gồm ba khối bê tông xây chồng lên nhau. Hai khối dưới hình trụ đáy vuông; khối trên hình chóp cụt. Trên mặt mỗi khối có gắn một dấu mốc sứ (hoặc kim loại). Trên mặt dấu sứ có kẻ một chữ thập. Điểm giữa của chữ thập là vị trí chính xác điểm xác định toạ độ.

 

Cả ba tầng mốc đều chôn sâu xuống dưới mặt đất. Điểm giữa của các chữ thập trên ba tầng mốc nằm trên một đường dây dọi.

 

Dấu mốc của các điểm toạ độ hạng thấp hơn chỉ có hai tầng mốc, tầng trên hình chóp cụt.