dấu mốc độ cao

 


 

Một loại dấu mốc đo đạc được chôn ở thực địa hoặc gắn vào vật kiến trúc để đánh dấu vị trí điểm đã xác định độ cao bằng phương pháp đo cao.

 

Dấu mốc thường làm bằng sứ hoặc kim loại.