dải rừng bảo vệ

 


 

Rừng trồng thành từng dải dọc theo bờ biển hoặc dọc theo ranh giới của đồng ruộng, nhằm chống sự di chuyển của cát, bảo vệ thổ nhưỡng khỏi bị cát lấn, bị xói mòn cũng như mùa màng khỏi bị hại do ảnh hưởng xấu của gió lạnh hoặc gió nóng khô.