dải phân cách

 


 

Bộ phận của đường ô tô hoặc cầu ô tô để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.

 

Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.