chương trình tiện ích

 


 

Các chương trình máy tính được chuẩn bị sẵn, đáp ứng một số nhu cầu chung của người sử dụng. Vd: các chương trình chuyển đổi hệ tọa độ, quản lí tệp, các hàm toán học, soạn thảo văn bản...