chữ đúc acrylic

 


 

Những chữ này được sản xuất nguyên chất hoặc có một lớp lưng có keo dán. Chữ có lớp lưng có keo dán dễ sử dụng, chỉ cần ấn mạnh chữ lên vị trí của cần dán.