chuyển tự

 


 

Dịch một văn bản theo lối phiên chuyển từng chữ cái từ một hệ chữ cái này sang một hệ chữ cái khác.

 

Đây là một trong các nguyên tắc phiên chuyển địa danh quốc tế.

 

Vd. Μосква (Nga) - Moskva (Việt).