chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

 


 

Chuyển động không có thực của Mặt Trời, nhưng lại biểu hiện ra trước mắt người quan sát như có thực.

 

Vd: chuyển động của Mặt Trời giữa hai chí tuyến trong năm.

 

Thực ra, những nhận thức này chỉ là sự lầm lẫn của thị giác con người. Mặt Trời không chuyển động từ Đông sang Tây trong ngày, mà Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông. Mặt Trời trong năm không di chuyển giữa hai chí tuyến mà Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời trong điều kiện trục của nó nghiêng 66o33' so với mặt phẳng quỹ đạo, nên con người trên Trái Đất thấy Mặt Trời di chuyển giữa hai chí tuyến.