chuyển đổi dữ liệu

 

A: data conversion

 


 

Quá trình chuyển dữ liệu từ khuôn dạng này sang khuôn dạng khác. Vd: việc chuyển đổi dữ liệu đồ họa dạng DGN sang SHP, TAB; từ dạng vectơ sang dạng ảnh…

 

Tại Việt Nam, khi xây dựng CSDL địa lí từ dữ liệu bản đồ địa hình DGN đều phải chuyển đổi sang các định dạng phù hợp với phần mềm GIS như Mapinfo, ArcGIS…

 

Phần lớn các phần mềm GIS đều có các chức năng chuyển đổi định dạng dữ liệu. Phần mềm ArcGIS 9.2 cho phép chuyển đổi khoảng 60 định dạng dữ liệu khác nhau.