chuyển đổi bản đồ thành một trang đồ hoạ

 


 

Quá trình định vị và vẽ bản đồ theo một tỉ lệ xác định trên một trang đồ hoạ.

 

Đây là quá trình chuyển toạ độ của một lớp đối tượng sang màn hình hiển thị đồ hoạ hoặc sang trang in của máy in.