chụp ảnh theo tuyến

 


 

Chụp ảnh theo tuyến đã thiết kế. Giữa các tấm ảnh liền kề có độ chờm phủ lên nhau gọi là độ phủ dọc, đơn vị tính là tỉ lệ % so với kích thước tấm ảnh.

 

Phương pháp chụp ảnh theo tuyến được ứng dụng rộng rãi để giải quyết những vấn đề kĩ thuật phục vụ kinh tế, quân sự, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là để khảo sát các công trình theo tuyến như hệ thống giao thông, thuỷ văn, đường bờ nước, đường địa giới...