chụp ảnh theo khối

 


 

(cg. chụp ảnh diện tích), phương thức chụp ảnh theo nhiều tuyến dải bay thẳng, song song và cách đều nhau.

 

Các tấm ảnh kề nhau trên một tuyến bay được liên kết với nhau bằng độ phủ dọc p, ảnh của các tuyến bay kề nhau được liên kết với nhau bằng độ phủ ngang q. Phương pháp chụp ảnh theo khối ứng dụng nhiều trong thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính. Thường quy định độ phủ dọc p³ 60%, độ phủ ngang q³ 30%.