chụp ảnh nổi

 


 

Phép chụp ảnh những vật có ba chiều sao cho khi quan sát, cũng có cảm giác về chiều sâu, như khi nhìn vật thực sự. Có nhiều phương pháp chụp ảnh nổi.

 

Đơn giản nhất và phổ biến nhất là phương pháp chụp hai hình của cùng một vật, từ hai điểm (hai tâm chiếu) khác nhau, ứng với điểm nhìn của mắt phải và mắt trái. Sau đó, hai ảnh được quan sát đồng thời qua một dụng cụ thích hợp, sao cho mắt phải chỉ nhìn thấy ảnh phải và mắt trái chỉ nhìn thấy ảnh trái.

 

Hiện đại hơn là phương pháp toàn ảnh, dùng tia laze. Kính ảnh được đặt trước vật phải chụp và được rọi sáng bằng hai chùm sáng kết hợp, có độ đơn sắc cao, một chùm tới trực tiếp nguồn, một chùm tới kính sau phản xạ trên vật. Hai chùm sáng này giao thoa với nhau và tạo trên kính những hình giao thoa xác định. Kính ảnh sau khi rửa được quan sát trong ánh sáng truyền xạ, nhờ một nguồn phát sáng có độ đơn sắc cao (thường là laze), bố trí một cách đặc biệt. Ảnh nhìn thấy là ảnh ảo của vật nhưng có đủ ba chiều như vật.