chụp ảnh mặt đất

 


 

Phương pháp chụp địa hình, công trình hoặc các vật thể từ các trạm chụp ảnh đặt trên mặt đất. Công việc chụp ảnh mặt đất được thực hiện nhờ máy kinh vĩ chụp ảnh.

 

Chụp ảnh mặt đất được ứng dụng để thành lập bản đồ địa hình và đặc biệt dùng trong đo đạc công trình, trong kiến trúc và các lĩnh vực phi địa hình khác.