chụp ảnh màu

 


 

Một trong những phương pháp tạo thành các hình ảnh màu trên phim hoặc giấy nhờ các phương tiện chụp ảnh.

 

Một quá trình thông thường là hệ trừ đảo sử dụng phim ba lớp nhũ nhạy sáng, mỗi lớp nhạy cảm với một trong ba màu cơ bản. Khi hiện ảnh, do tác dụng của chất hiện ảnh và các lớp nhũ tương sẽ tạo ra các màu sắc giống như hình ảnh gốc.

 

Đối với chụp ảnh màu bằng kĩ thuật số thì các màu được tạo bằng phương pháp quang - số.