chụp ảnh hàng không

 


 

Chụp ảnh mặt đất từ trên không nhờ máy bay hoặc vật bay nào đó.

 

Chụp ảnh hàng không được tiến hành để thành lập, hiện chỉnh bản đồ địa hình, điều tra khảo sát rừng, điều tra đất, thiết kế công trình, thăm dò địa chất và nhiều mục đích dân dụng khác. Trong quân sự, tiến hành chụp ảnh hàng không để trinh sát các mục tiêu của đối phương.

 

Chụp ảnh hàng không có thể theo phương thức chụp ảnh đơn, chụp ảnh theo tuyến hoặc chụp ảnh theo khối tuỳ theo mục đích của việc sử dụng ảnh.