chụp ảnh đơn

 


 

Chụp ảnh từng vùng nhỏ của khu vực cần đo vẽ theo từng tấm ảnh riêng biệt, các tấm ảnh kề nhau không có liên kết hình học với nhau.

 

Chụp ảnh đơn thường ứng dụng trong điều tra khảo sát, do thám quân sự... trên những vùng tương đối nhỏ hoặc để chụp ảnh bổ sung các khu vực chụp sót, thiếu ảnh.