chụp ảnh bằng nhiệt

 


 

Quá trình sử dụng các nguồn nhiệt bức xạ để chụp ảnh, dựa trên tính chất hấp thụ có chọn lọc các bức xạ hồng ngoại (của tư liệu gốc) tạo trên lớp bắt hình một hình ảnh âm bản có thể nhìn thấy được, nhờ sự nóng chảy, chưng cất hay thăng hoa của một chất liệu kết hợp vào hình ảnh này.

 

Chụp ảnh bằng cách tiếp xúc với tư liệu hoặc dùng hình thức phản chiếu hoặc dùng cách chiếu qua, nếu tư liệu có dạng trong suốt. Chụp ảnh bằng nhiệt sử dụng trong lĩnh vực sao chụp.

 

Hiện nay, ít dùng phương pháp Kanva là một biến thể của phương pháp điazô, dùng tính chất của diaconlum nhưng dưới một dạng khác. Dưới tác động của bức xạ cực tím, những bọt nitơ nhỏ li ti được giải phóng tạo thành hình ảnh âm của vật thể trên cốt nhũ tương đang mềm ra. Khi nguội, lớp nhũ tương có dạng bọt rộp lên và trên bề mặt chịu tác động của ánh sáng, hình ảnh hiện lên khi ánh sáng chiếu vào, trường hợp vùng nhũ tương có muối bạc thì hình ảnh hiện lên nhờ sự hấp thụ ánh sáng.