chùm vệ tinh sơ khai

 


 

Chùm 11 vệ tinh GPG được phóng thử nghiệm từ năm 1978 đến năm 1987 trước khi chùm 24 vệ tinh GPS chính thức được phóng lên vào những năm 1990.