chùm đô thị

 


 

Tập hợp các đô thị gần nhau trong một phạm vi không gian lãnh thổ.

 

Chùm đô thị thường gồm một đô thị lớn giữ vị trí trung tâm và một số đô thị vừa và nhỏ ở xung quanh ít nhiều có quan hệ với đô thị trung tâm, các đô thị xung quanh đó gọi là đô thị vệ tinh.