chuẩn xử lí thông tin Liên bang Hoa Kì (FIPS)

 


 

 FIPS có quan hệ đến rất nhiều các thành phần của hệ thống máy tính, bao gồm các thành phần của phần lớn các hệ GIS: phần cứng, phương tiện lưu giữ, tệp dữ liệu, mã, giao diện, truyền dữ liệu, mạng, quản trị dữ liệu, tài liệu, ngôn ngữ chương trình, thiết kế phần mềm, hiệu suất, an toàn...

 

FIPS 173 tiền thân của SDTS (Spatial Data Transfer Standard - chuẩn truyền dữ liệu không gian), bao gồm các định nghĩa được chuẩn hoá cho các thuật ngữ trong lĩnh vực bản đồ số, các yêu cầu cấp Liên bang cho độ chính xác về đánh địa chỉ.

 

FIPS cung cấp mã chuẩn định danh các bang và thành phố của Hoa Kì, cung cấp các chuẩn dùng trong các cơ quan chính phủ. FIPS 152-2 bao gồm POSIX.1 Compliance.