chuẩn quốc tế

 


 

Chuẩn theo thoả thuận quốc tế được dùng làm cơ sở xác định giá trị tất cả các chuẩn còn lại của một đại lượng trên phạm vi toàn thế giới.

 

Các chuẩn này thường được bảo quản, khai thác tại Viện cân đo quốc tế.