chuẩn đơn vị đo lường

 


 

Phương tiện đo nhưng không dùng các phép đo thông thường mà chỉ dùng để thể hiện và truyền các kích cỡ của đơn vị đến các chuẩn hoặc phương tiện đo có độ chính xác thấp hơn dùng để kiểm định, hiệu chỉnh, khắc độ phương tiện đo...

 

Hệ thống chuẩn đơn vị đo lường là cơ sở kĩ thuật quan trọng nhất dể đảm bảo tính thống nhất độ chính xác cần thiết của phép đo trong phạm vị quốc gia và quốc tế. Căn cứ độ chính xác có thể phân loại chuẩn thành: chuẩn đầu, chuẩn thứ, chuẩn hạng.

 

Theo chức năng có thể phân ra: chuẩn quốc gia, chuẩn chính, chuẩn công tác, chuẩn quốc tế.