chu trình hoạt động Mặt Trời

 


 

Trên Mặt Trời luôn luôn xảy ra các hiện tượng không ổn định như vết đen, bùng nổ sắc cầu, tai lửa... Tập hợp các hiện tượng đó cho biết tình hình hoạt động của Mặt Trời.

 

Hoạt động Mặt Trời thường được đặc trưng bằng số vết đen tương đối hay còn gọi là số wolfe. Số đặc trưng này thay đổi với chu kì khoảng 11,1 năm.